barn leker

Hur fungerar det att låna pengar när man får barnbidrag?

Planerar du att låna pengar när du redan får barnbidrag? Det finns alltid många saker du bör tänka igenom innan du bestämmer dig för att låna pengar, något du kan läsa mer om hos lånapengar.com. Om du har barn är det dock viktigt att du känner till att detta är något som kan påverka hur mycket pengar du får låna.

Du som har barn kan nämligen få barnbidrag. Samtidigt är alla medvetna om att det kostar pengar att ha barn. Du måste nämligen ha råd att köpa kläder, mat och annat till dina barn. Detta är saker som den bank eller annan typ av långivare tar hänsyn till när du ska låna pengar. Den inkomst som du får från barnbidraget samt de utgifter du har för ditt eller dina barn kommer närmare bestämt påverka hur mycket pengar som du behöver låna. Eftersom du får mer i barnbidrag ju fler barn du har, samtidigt som detta också påverkar hur stora utgifterna för dina barn blir, så påverkar också antalet barn du har hur mycket pengar du kan låna. Det handlar också om hur många av dina barn som bor hemma. Barn som inte bor hemma brukar du i de flesta fall nämligen inte ha samma ekonomiska ansvar för.

Tilläggsbidrag för studielån

Har du barn och har tänkt ansöka om studielån? Du kan då få extra mycket i lån genom att ansöka om ett så kallat tilläggsbidrag till ditt studielån. Det är också bra att känna till att detta bidrag inte påverkar ditt bostadsbidrag. Hur mycket som du kan få i tilläggsbidrag beror bland annat på hur många barn du har samt ifall du studerar på heltid eller inte. Ligger din studietakt på 100 procent? Om du har ett barn kan du då få 157 kr i veckan eller 628 kr per månad. Har du två barn kan du i stället få 256 kr i veckan eller 1 024 kr i månaden. Har du tre barn kan du få 308 kr i veckan eller 1 232 kr i månaden, om du har fyra barn 360 kr i veckan eller 1 440 kr i månaden, och om du har fem barn 412 kr i veckan eller 1 648 kr i månaden.

Har du i stället en 75 procentig studietakt? Har du då ett barn kan du få 119 kr i veckan och 476 kr i månaden. Har du två barn kan du få 195 kr i veckan eller 780 kr i månaden. Har du tre barn går det att få 233 kr i veckan eller 932 kr i månaden. Med fyra barn går det att få 271 kr i veckan eller 1 084 kr i månaden. Har du fem barn går det att få 309 kr i veckan eller 1 236 kr i månaden.

Ligger din studietakt i stället på 50 procent? Har du då ett barn kan du får 76 kr i veckan eller 304 kr i månaden. Har du två barn kan du få 128 kr i veckan eller 512 kr i månaden. Har du tre barn rör det sig i stället om 156 kr i veckan eller 624 kr i månaden. Du som har fyra barn kan få 184 kr i veckan eller 736 kr i månaden. Sist men inte minst kan du som har fem barn få 212 kr i veckan eller 848 kr i månaden.

Andra krav som måste uppfyllas är att du måste vara vårdnadshavare för det barn som du söker tilläggsbidrag för. Du måste också ha blivit beviljad studiemedel för de veckor du söker tilläggsbidrag för. Ditt barn får inte heller var 18 år eller äldre. Närmare bestämt kan du endast få tilläggsbidrag för dina barn till och med det kalenderhalvår då barnet fyller 18 år. Fyller ditt barn till exempel år i februari? Då kan du få tilläggsbidrag till och med juni. Fyller ditt barn i stället år i augusti? Då kan du få tilläggsbidrag till och med december.

Studerar både du och din partner? Notera då att det bara är en av er som kan få tilläggsbidrag för ert eller era barn. Det går alltså inte att få ett tilläggsbidrag per vårdnadshavare, utan endast för en av dessa. Har ni separerat eller är särbor? Då är det den av er vars adress barnet eller barnen är bokförda på som kan få tilläggsbidrag. Om ni vill att den andra vårdnadshavaren ska kunna få tilläggsbidraget behöver ni komma överens om detta tillsammans. Det gäller i så fall bara tilläggsbidrag som ännu inte blivit utbetalade av CSN. Bor dina barn utomlands? Då måste du skicka med ett intyg som styrker att det är du som är vårdnadshavare när du ansöker om tilläggsbidraget. Du kan ansöka om tilläggsbidrag på CSN:s hemsida, antingen genom att ladda ner någon av deras blanketter eller genom att ansöka direkt på sidan med hjälp av e-legitimation.