Barnbidrag

Barnbidrag är en av de praktikaliteter som du som förälder bör tänka på. Därför hoppas vi att du med denna sajt skall få all den information om barnbidragen som du behöver, välkommen!
Ett barnbidrag är en typ av bidrag i form av ekonomisk ersättning som du som förälder kan få från staten. Barnbidraget är den enskilt största förmån som staten ger till barnfamiljerna i Sverige.

Ur ett nationalekonomiskt perspektiv så är målet med barnbidraget att jämna ut den ekonomiska statusen mellan familjer med barn och familjer utan barn.  Barnbidraget skall alltså i första hand täcka de omkostnader som kommer med barn. Exempelvis mat, försäkringar och olika typer av avgifter. Det är inte tänkt att du som förälder skall leva loppan för barnbidraget. Om du som förälder har det såpass bra förspänt att du inte är i behov av pengarna så är det istället smart att spara dessa pengar på ett räntekonto eller i en fond. När sedan ditt barn flyttar ut hemmet för att hitta ett eget boende så kan det sparade barnbidraget bli till ett välkommet tillskott till en insats till en lägenhet exempelvis.

Vem får barnbidrag?

Barnbidrag betalas ut för alla barn som bor i Sverige. Barnbidraget utbetalas till en av föräldrarna. Om ni har gemensam vårdnad så kan ni komma överens om till vems konto pengarna skall betalas ut. Om ni inte gör ett aktivt val angående detta så går pengarna till mammans konto.

Delat barnbidrag

Om ni som föräldrar är skilda så kan ni dela på barnbidraget, ni får då ett så kallat delat barnbidrag som i regel innebär att ni får 625 kr per månad vardera. För att dela på barnbidraget på detta sätt så krävs dock att ni är överens, om ni inte är det så kan det leda till en tvist.

Hur stort är barnbidraget?

Aktuellt barnbidrag inklusive Flerbarnstillägg hittar du i tabellen nedan. 20180301 höjdes barnbidraget med 200 kr till 1250 kr per barn.

barnbidrag tabell

Såhär ser barnbidraget (och flerbarnstillägget) ut från 20180301

Barnbidraget är som sagt  för närvarande på 1250 kr/månad per barn och beloppet betalas ut av Försäkringskassan. Om du har fler än ett barn så kan du även få ett så kallat flerbarnstillägg. Du ser hur stort det sammanlagda bidraget blir i tabellen här till nedan. Bidraget betalas ut från och med första månaden sedan barnet är född och betalas sedan månadsvis till och med det kvartal då barnet fyller 16 år. Vid detta laget så betalar istället CSN (Centrala studiestödsnämnden) ut studiebidrag istället, förutsatt att ditt barn studerar på gymnasieskola. Om ditt barn inte studerar på gymnasieskola så kan du som förälder istället få ett förlängt barnbidrag. Du behöver inte själv ansöka förlängt barnbidrag utan det sköter skolan.

Hur ansöker man om barnbidrag?

Det är Försäkringskassan i Sverige som administerar barnbidraget. Därför skall du i första hand ta kontakt med Försäkringskassan när du skall ansöka. De kommer då be dig fylla i en blankett som heter ”Barnbidrag – Gemensam anmälan om mottagare”. Den kan du ladda hem från Försäkringskassans hemsida. När du fyllt i denna så skickar du in den till Försäkringskassan inläsningscentral, 839 88 Östersund som tar emot din ansökan om barnbidrag.

Länktips:

NETHJUL.SE – Jämför däck online

Axo Finans