Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gÀller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för den webbsida du nu besöker. Denna webbsida Àgs och drivs av Netleads AB, 559013-3954 (Netleads).

Din integritet Àr viktig för oss. Denna integritetspolicy beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Netleads verksamhet, ÀndamÄlen med behandlingen, vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med och dina rÀttigheter i förhÄllande till dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att lÀsa denna integritetspolicy noggrant innan du fortsÀtter ta del av informationen pÄ denna webbsida.

Centrala begrepp

En personuppgift Àr en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel pÄ personuppgifter Àr namn, adress, telefonnummer och e-postadress men Àven uppgifter om IP-nummer och om ditt anvÀndarbeteende kan utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, analysering, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig Àr den som ensam eller tillsammans med annan bestÀmmer ÀndamÄl och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillÀmplig personuppgiftslagstiftning.

Uppgifter som behandlas

Vi kan komma att samla in följande personuppgifter:

(a) namn;

(b) adress;

(c) e-postadress;

(d) telefonnummer;

(e) IP-adress;

(f) personnummer;

(g) bil;

(h) teknisk data, vilket kan inkludera det URL genom vilket du fÄr Ätkomst till Hemsidan, din IP-adress, unique device ID, information om nÀtverks- och datorprestanda, typ av webblÀsare, sprÄk och information om identifiering och operativsystem.

Information frÄn andra kÀllor

Vi kan frÄn tid till annan ta emot och behandla personuppgifter frÄn andra kÀllor som exempelvis; annonsnÀtverk, kunder, tillhandahÄllare av mÀtverktyg eller andra parter.

ÄndamĂ„l med behandlingen

Vi kommer behandla informationen ovan för följande ÀndamÄl:

(a) för att tillhandahÄlla webbsidan;

(b) för att sÀkerstÀlla kundkÀnnedom;

(c) för att personifiera och förbÀttra din upplevelse av att anvÀnda webbsidan;

(d) för att skicka dig notifieringar och meddelanden via post, telefon, elektronisk kommunikation (sÄ som sms eller e-post) eller pÄ annat sÀtt, inklusive att skicka dig marknadsföring av vÄra produkter och tjÀnster;

(e) för att informera dig om vÄra uppdateringar av webbsidan och anvÀndarvillkoren;

(f) för att förbÀttra och utveckla nya tjÀnster, samarbeten och produkter;

(g) för att sÀkerstÀlla den tekniska funktionaliteten hos webbsidan;

(h) för att fullgöra förpliktelser enligt lag.

Samtycke

Genom att fortsÀtta besöka denna webbsida accepterar du att:
(a) behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med denna integritetspolicy;

(b) vi skickar direktmarknadsföring till dig, t.ex. via post, telefon, elektronisk kommunikation (sÄ som sms eller e-post) eller pÄ annat sÀtt (du kan nÀr som helst avsÀga dig ytterligare erbjudanden).

(c) att vi, till den av dig angivna mailadressen, har rÀtt att kontinuerligt skicka ut nyhetsbrev med information om nya tjÀnster eller erbjudanden frÄn oss samt vÄra samarbetspartners. Om du inte lÀngre önskar ta emot sÄdant nyhetsbrev kan du nÀr som helst avsluta denna tjÀnst genom att klicka pÄ den dÀrför avsedda lÀnk som tillhandahÄlls i varje nyhetsbrev.

(d) att vi kan komma att spela in eller pÄ annat sÀtt dokumentera din kommunikation med oss.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lÀmnas ut till andra bolag i den mÄn det Àr relevant för att uppnÄ de ÀndamÄl uppgifterna ifrÄga har insamlats för i enlighet med denna integritetspolicy.

Överföring av personuppgifter till tredje man

Vi kommer inte dela, sÀlja, överlÄta eller pÄ annat sÀtt lÀmna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna integritetspolicy, om vi inte Àr skyldiga att göra det till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fÄtt ditt medgivande till sÄdant utlÀmnande. Om det finns misstanke om att du har begÄtt ett brott i samband med anvÀndande av denna webbsida kan uppgifter, pÄ begÀran, lÀmnas ut till myndigheter.

Detta utesluter inte att vi kan anvÀnda personuppgiftsbitrÀden som behandlar personuppgifter för vÄr rÀkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbitrÀdesavtal och vÄra instruktioner. PersonuppgiftsbitrÀden som fÄr tillgÄng till dina personuppgifter (t.ex. nÀr vi anvÀnder en tredje part för att utföra betalningstransaktioner eller lagra information pÄ en server), ges inte nÄgon rÀtt att anvÀnda dina personuppgifter för andra syften Àn de syften som anges i denna integritetspolicy.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi kan komma att överföra delar av dina personuppgifter till tredje land, dvs. land utanför EU/EES. T.ex. kan personuppgifter lagras pÄ servrar placerade i tredje land.

Gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte lÀngre Àn det Àr nödvÀndigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Dina personuppgifter gallras löpande nÀr de inte lÀngre Àr relevanta för de ÀndamÄl som de har samlats in för.

RĂ€ttelse

Du har rÀtt att, enligt tillÀmplig personuppgiftslagstiftning, efterfrÄga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har rÀtt till denna information kostnadsfritt en gÄng per Är och utan angivande av skÀl.

Du har dessutom rÀtt att, nÀr som helst, begÀra att vi antingen rÀttar, blockerar eller raderar personuppgifter som Àr felaktiga. För det fall vi Àr skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna enbart blockeras.

Legala förfrÄgningar och förebyggande av skada

Vi kan anvÀnda, lagra och dela din information som svar pÄ legala förfrÄgningar (som till exempel husrannsakan, domstolsbeslut, stÀmning eller liknande), eller nÀr det Àr nödvÀndigt för att upptÀcka och förhindra kriminell aktivitet. Detta gör vi för att vi ska kunna skydda oss sjÀlva, dig och andra anvÀndare. Det kan innebÀra att lagringen sker som en del i en undersökning om vi tror att sÄ krÀvs enligt tillÀmplig lag.

Information som vi erhÄller om dig nÀr du anvÀnder webbsidan, kan anvÀndas och lagras under en lÀngre tid Àn vad som krÀvs för övriga ÀndamÄl nÀr informationen Àr föremÄl för legal förfrÄgan, skyldighet enligt lag, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot vÄra anvÀndarvillkor eller policyer, eller annars för att förebygga skada.

Cookies och liknande teknik

Vi samlar in information med hjÀlp av cookies och andra tekniker som kÀnner igen dig som anvÀndare. För information om hur vi anvÀnder dessa tekniker och hur du kan förhindra anvÀndandet av cookies, vÀnligen se vÄr cookiepolicy.

Sociala plug-ins

NÀr du tar del av information pÄ denna webbsida kan du frÄn tid till annan erbjudas att dela information pÄ sociala medier, som t.ex. Facebook, LinkedIn eller Twitter, via en implementerad social plug-in (som t.ex. en gillaknapp). Om du vÀljer att dela information via en social plug-in kommer din webblÀsare att överföra följande data till det sociala mediet:

(a) datum och tid för ditt besök;

(b) Internet-adressen/URL för adressen som du för tillfÀllet besöker;

(c) din IP-adress;

(d) vad du anvÀnt för webblÀsare;

(e) vad du anvÀnt för operativsystem;

(f) ditt anvÀndarnamn om du Àr en registrerad anvÀndare av det sociala mediet och, om tillÀmpligt, ditt för- och efternamn; och

(g) om du anvÀnder en plug-in, den information som du anvÀnt denna specifika plug-in för.

VÀnligen notera att vi inte har nÄgot inflytande över den information som sociala medier samlar in med hjÀlp av plug-ins. I frÄga om sÄdan information hÀnvisar vi till villkoren för respektive socialt media. Vi uppmanar dig att hÄlla dig informerad om syftet med, och omfattningen av, insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins. Du kan blockera sociala plug-ins i instÀllningarna för din webblÀsare.

Ändringar i integritetspolicyn

Om vi gör Àndringar i denna integritetspolicy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen pÄ denna webbsida. Om Àndringarna Àr vÀsentliga, kommer vi Àven meddela dig pÄ lÀmpligt sÀtt och, om det krÀvs, be om ditt samtycke.

Lagval och tvistelösning

Behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy och din anvÀndning av denna webbsida regleras av svensk lag. Tvist ska lösas av svensk allmÀn domstol med Stockholms tingsrÀtt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Netleads AB Àr personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för denna webbsida.

För att utöva rÀttigheterna enligt ovan eller om du har frÄgor om vÄr behandling, vÀnligen kontakta oss pÄ nedan adress:

Netleads AB
info (a) netleads.se