Flerbarnstillägg

Har du hört talas om flerbarnstillägg? Det är precis som det låter ett tillägg till barnbidraget som ger familjer med fler än ett barn en extra ekonomisk kompensation, vilket kan vara välbehövligt då utgifterna i regel blir större ju fler barn man har. Lär dig mer om flerbarnstillägget genom att läsa vidare nedan.

Hur mycket får man i flerbarnstillägg?

Som du säkert förstår så får man inget flerbarnstillägg om man bara har ett barn. Tillägget utbetalas når ni fått ert andra barn och ökar sedan om ni får fler barn. Utbetalningen är skattefri och sker den 20: varje månad, i samband med utbetalningen av barnbidraget. I tabellen nedan så ser du hur mycket ni får i flerbarnstillägg. Jag har även lagt med hur mycket tillägget blir per barn när man späder ut summan. Som du ser så ökar utbetalningen per barn i takt med att antalet barn ökar. För det sjätte barnet och ytterligare så får man 1250 kr per månad.

 

Flerbarnstillägg tabell

Flerbarnstillägg beroende på antal barn

Tillsammans med barnbidraget så blir det totala bidraget enligt nedan.

barnbidrag tabell

Såhär ser barnbidraget (och flerbarnstillägget) ut från 20180301

Vem kan få flerbarnstillägg?

Flerbarnstillägget får du som förälder om du har fler än ett barn och får barnbidrag, du måste dock fylla i  en blankett hos Försäkringskassan för att få ut det här bidraget. Flerbarnstillägget kan under särskilda omständigheter betalas ut ändå tills barnet är 20 år. Dessa omständigheter innebär att barnet måste bo kvar hos föräldern, måste studera heltid på gymnasium, grundskola eller särskola, samt måste vara ogift.

Delat flerbarnstillägg

Om föräldrarna är skilda och delar på barnbidraget så innebär inte det per automatik att flerbarnstillägget delas 50 % mellan föräldrarna. Istället så görs en utträkning baserat på hur många barnt totalt som föräldern får delat barnbidrag och studiebidrag för. Även om barnbidraget och/eller studiebidraget  bara delas för ett barn så görs en total utrräkning för alla barn när det gäller flerbarnstillägget.

Här kommer ett exempel:
Kristian och Tove är gifta. Kristian har barnen Mats och Anna från ett tidigare förhållande och Tove har barnet Edvin sedan tidigare. Kristian får flerbarnstillägg med 150 kr per månad för Mats och Anna. Tove får inget flerbarnstillägg för Edvind. Nu anmäler Kristian och Tove att de vill få flerbarnstillägg för alla tre barnen, vilket medför att de får 730 kr totalt för Mats, Anna och Edvin. Förutsättningen för att Kristian och Tove skall få detta sammanräknade flerbarnstillägg är att de är eller har varit gifta, eller att det har minst ett barn gemensamt.

På Försäkringskassans webbplats hittar du mer information om flerbarnstillägg.