Barnbidrag i andra länder

Denna sajt är i huvudsak uppbyggd för att ge information om barnbidraget i Sverige. Men nedan så ger vi även information om barnbidrag i andra länder. Det skiljer faktiskt en hele del om man jämför barnbidraget med både våra nordiska grannländer och exempelvis barnbidragen i USA och Kina.

Barnbidraget i Danmark

Barnbidrag i Danmark

I Danmark så har man ett allmänt barnbidrag. På danska heter bidraget “børne og ungeydelse” eller “børnecheck”. Detta bidrag lämnas för barn upp 18 år. Till skillnad från Sverige där det är Försäkringskassan som administrerar barnbidraget så är det kommunerna i Danmark som administrerar “børnechecken”. Utbetalningarna sker kvartalsvis, och i regel går dessa till modern. I Öresundsregionen är det vanligt med pendlande familjer mellan Danmark och Sverige. Det är då det land där familjen är bosatt som skall betala ut barnbidraget. För ensamstående försörjare så kan man få ett utökat bidrag om man ansöker om detta.

Barnbidraget är olika beroende på ålder och ser ut såhär i Danmark: 0 – 2 år: 4266 DKK per barn och kvartal 3 – 6 år: 3375 DKK per barn och kvartal 7 – 14 år: 2658 DKK per barn och kvartal 15 – 17 år: 2658 DKK per barn och kvartal

Barnbidraget i Norge

Barnbidrag i Norge

På norska heter barnbidrag “barnetrygd”. Detta bidrag ges för alla barn upp till 18 år som är bosatta i Norge. Under särskilda omständigheter så kan barntrygd ges även om barnet (tillsammans med familjen såklart) är bosatt utanför Norges gränser. I regel så görs utbetalningen av barntrygd till mamman, om föräldrarna aktivt inte meddelar att det skall betalas ut till pappan. Barnetrygden administreras av NAV (Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning) , som är Norges motsvarighet till Försäkringskassan. Barnetrygden ligger på 970 NOK per månad och man kan få ett förhöjt bidrag under särskilda villkor.

Barnbidraget i Finland

Barnbidrag i Finland

Barnbidraget i Finland administeras av FPA (Folkpensionanstalten). Barnbidraget betalas ut för alla barn som bor i Finland upp till 17 års ålder. Vidare så är barnbidraget skattefritt i Finland och graderat baserat på hur många barn som familjen har enligt nedan.

Barnbidrag för första barnet: 104,19 euro/mån
Barnbidrag för andra barnet: 115,13 euro/mån
Barnbidrag för tredje barnet: 146,91 euro/mån
Barnbidrag för fjärde barnet: 168,27 euro/mån
Barnbidrag femte barnet och ytterliggare barn 189,63 euro/mån

Om du är ensamförsörjare så får du ett extra tillägg per månad på 48,55 euro/mån.

På Åland så skiljer sig barnbidraget relativt mycket som du kan se nedan.

Barnbidrag för första barnet: 110 euro/mån
Barnbidrag för andra barnet: 143 euro/mån
Barnbidrag för tredje barnet: 185 euro/mån
Barnbidrag för fjärde barnet: 214 euro/mån
Barnbidrag femte barnet och ytterliggare barn 259 euro/mån

Barnbidraget i USA

Barnbidrag i USA

USA är ett exempel på land där barnbidrag inte utbetalas.  Istället för barnbidrag så åtnjuter istället barnfamiljer skattelättnader. I undantagsfall så kan dock barnbidrag utbetalas om föräldrarna har svårigheter med att försörja sig själv och sina barn. Regelverket för detta kan även variera mellan de olika staterna i USA.

Barnbidraget i Kina

Barnbidrag i Kina

I Kina så har man en helt omvänd politik beträffande barnaskaffande, där man försöker stävja det. Har man exempelvis mer än två barn så får man indraget barnbidrag samt att man försöker stimulera en ökning av pojkar då man anser att de är mer värda än flickor.