Så räknas ersättning ut för Medicinsk invaliditet från barnförsäkringen

En barnförsäkring består av en rad olika delar där Medicinsk invaliditet är en. Med detta begrepp menas att barnet genom sjukdom eller olycksfall får nedsatt funktionsförmåga.  Ersättningen som betalas ut är ett engångsbelopp och vad som avgör hur stor beloppet blir är tre punkter.

  1. 1.       Försäkringsbelopp

När man tecknar en barnförsäkring kan man välja mellan flera olika försäkringsbelopp. Ett exempel är Trygg Hansa som erbjuder 600.000, 1.200.000, 1.600.000 samt 2.400.000kr.  Dessa summor kan variera mellan olika försäkringsbolag men det man bör komma ihåg är att inte snåla med denna försäkring. De belopp som betalas ut är oftast en viss procent av det hela försäkringsbeloppet vilket gör att det är sällan man får hela beloppet.

  1. 2.       Storleken på invaliditeten

Det är en läkare som tillsammans med försäkringsbolaget avgör hur stor nedsatt funktionsförmåga som barnet fått av olyckan eller sjukdomen. För att man ens ska kunna få några pengar alls krävs det att det är en skada som kommer vara bestående under resten av barnets liv.

 

Alla försäkringsbolag utgår sedan från en allmän tabell där man kan utläsa hur många procents invaliditet som olika skador klassas som.

  1. 3.       Eventuell tilläggsersättning

Är skadan så stor att barnet har en invaliditet på 20% eller mer betalas en tilläggsersättning ut. Trygg Hansa som nämndes tidigare har exempelvis att tillägget kan vara 20-100%.  Vid exempelvis 50% invaliditet betalas 70% extra ut. Det betyder att man får 120% av försäkringsbeloppet. Med andra ord är barnförsäkringen unik (tillsammans med några andra få försäkringar) då man har möjlighet att få en större ersättning än det belopp man försäkrar för.

Ett exempel

Ett barn skadar sig i en bilolycka och får bestående men och kan därmed få ersättning från barnförsäkringens del ”Medicinsk invaliditet”. Skadan klassas som 20% invaliditet vilket gör att barnet även får en tilläggsersättning. I detta fall skulle det vara 5% extra. Med andra ord betalas 25% ut av försäkringsbeloppet. Skulle man försäkrat med 600.000 betyder det en engångssumma på 150.000kr.