Etikettarkiv: adoptera

Om du funderar på att adoptera

Varje år adopteras mellan 500 och 600 barn till Sverige. Som förälder till ett adopterad barn så har du samma skyldigheter samt rättigher som om du vore en biologisk förälder. I de fall där en make/maka adopterar den andra make/makans barn så likställs detta med att barnet är försäldrarnas gemensamma. Värt att veta är att det krävs ett medgivande från socialnämnden för att genomföra en adoption.
Om det adopterade barnet är under 10 år så har adoptivföräldrarna rätt till 10 dagars ledighet från jobb med en ersättning som motsvarar tillfällig föräldrapenning. Ledigheten är total för de båda föräldrarna vilket innebär att den går att dela upp med 5 dagar var exempelvis. Det är valfritt huruvida föräldrarna vill ta ut ledigheten i samband med att hämtar barnet eller precis efter när barnet anlänt.

Om föräldrarna väljer att adoptera från ett annat land så kan de få ett så kallat adoptionsbidrag. Det krävs att föräldrarna är bosatta i Sverige samt beviljande av MIA (Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor) alternativt domstolen i Sverige för att kunan få detta bidrag. Ensamstående föräldrar kan också få detta bidrag om de uppfyller ovan krav.

Barnbidrag och flerbarnstillägg fungerar på samma sätt för adoptivbarn som för biologiska barn. Samma sak gäller föräldrapenningen och eventuellt underhållsstöd.