Etikettarkiv: efterlevandeskydd

Barnpension – Vad är det?

Man kan säga att barnpension utgör en typ av livförsäkring eller efterlevande-pension. Pensionen utbetalas till barnet om någon av föräldrarna avlidit. Utbetalningen tills barnet fyllt 18 år . I undantagsfall (om barnet studerar och samtidigt är berättigad till ett så kallat förlängt barnbidrag eller studiebidrag) så kan utbetalningen ske till Juni, samma år som barnet fyller 20 år. När det gäller adopterade barn så kan de få barnpension om någon av föräldrarna avlider, även om formalierna kring adoptionen inte hunnit fullföljas.

Hur mycket kan barnpensionen då bli? Svaret är att det beräknas på, den förälder som avlidits, ålderspension. En del i beräkningen av barnpensionen är även en estimering om hur mycket förälder skulle ha tjänat till 64 år. Såhär ser beräkningen ut:

35 % av förälderns antagna pension, om yngsta barnet i barnaskaran är yngre än 12 år. För varje syskon till detta barn så ökas barnpensionen 25 %.

35 % av förälderns ålderspension, om yngsta barnet i barnaskaran är äldre än 12 år. För varje syskon till detta barn så ökas barnpensionen 20 %.

Barnpensionen fördelas lika mellan samtliga syskon. En grundregel är att barnpensionen aldrig kan överstiga antagen ålderspension.
Värt att veta är att den eventuella barnpension som överskider 17 120 kr beskattas. Barnpensionen administreras och utbetalas av Pensionsmyndigheten och första utbetlning sker i regel samma månad som dödsfallet inträffade.