barn på strand uppifrån vid utlandsvistelse

Barnbidrag vid en längre utlandsvistelse

Funderar du på att tillbringa en längre tid utomlands med dina barn? Då finns det en del att tänka på kring barnbidraget. Vi har pratat med reseexperterna på TioHotell kring resor, utlandsvistelse och barnbidrag.

Barnbidrag i upp till 6 månader

Om du har du barn yngre än 16 år får du fortsatt barnbidrag i upp till 6 månader vid utlandsvistelse. Barnbidrag från Sverige har du rätt att få så länge du och dina barn befinner er inom EU- och EES-gränser, samt i Schweiz.

Skulle det vara så att din familj eller barnet flyttar till ett land utanför dessa gränser så är du inte berättigad till något barnbidrag längre. Skulle du arbeta som en statsanställd, biståndsarbetare eller för att studera utomlands, då finns det speciella regler gällande barnbidraget för barn under 16 år.

Förlängt barnbidrag

Det har blivit allt vanligare att ungdomar över 16 år vill studera utomlands på en svensk grundskola. Du som förälder har då möjligheten att ansöka om ett förlängt barnbidrag. Ansökan hittar du på Försäkringskassans hemsida under fliken Barnbidrag.

Utomlands längre än 6 månader

Är tanken att du och dina barn ska vistas utomlands längre än sex månader? Dåbehöver du anmäla detta till Försäkringskassan. På så vis slipper du få barnbidrag som du sedan blir tvungen att betala tillbaka.

För att förtydliga – om utlandsvistelsen är mindre än sex månader har du rätt att få barnbidrag och flerbarnstillägg för dina barn. Skulle vistelsen bli förlängd är det din skyldighet att rapportera det till Försäkringskassan. När du sedan kommer tillbaka till Sverige kommer barnbidraget börja betalas ut igen.

Kan man inte få barnbidrag efter 6 månader?

Ska du bo utomlands längre är sex månader finns det möjlighet att ta del av bidrag från det landet ni har flyttat till om det är inom EU/ESS och Schweiz. Detta tack vare att dessa länder har ett regelverk som är gemensamt för hur de olika familjeförmånerna ska samordnas.

Du kontaktar Försäkringskassan i Sverige och talar om för dem att du och din familj ska bosätta er i ett annat land. Därefter kontaktar Försäkringskassan den berörda myndigheten i landet. De samordnar och samarbetar för att se till att du får rätt barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnsbidrag blir utbetalt. Du kan inte själv påverka vilket land som familjeförmånen ska komma ifrån.

Hur tar jag del av familjeförmåner?

Reglerna varierar mellan olika familjeförmåner. För att få den mest aktuella information rekommenderar vi att du går in på Försäkringskassans webbsida och kontrollerar vad som gäller just nu kring respektive förmån. Gemensamt är att du behöver informera om vilket land ni ska flytta till inom EU/ESS och Schweiz.

Du meddelar:

  • Om den andre föräldern eller du bor eller arbetar, samt får pension från annat land.
  • Om barnet/barnen bor i eller får barnpension från annat land.

Förändringar ska anmälas

Det är mycket viktigt att anmäla förändringar gällande dig och din familj. Anmälningar bör göras senast två veckor efter att förändringarna har skett. Görs inte detta riskerar du att få ett bidrag som du inte är berättigad att få och du måste betala tillbaka dessa pengar till Försäkringskassan.

Du ska meddela om:

  • När någon medlem i familjen flyttar, oavsett om det är permanent eller för en kortare tidsperiod.
  • När en familjemedlem eller du slutar eller börjar arbeta i vårt land eller utanför Sveriges gränser.
  • När någon i familjen eller du själv får en beviljad pension utbetald från Sverige eller annat land.
  • När antalet familjemedlemmar ändras.
  • Om det belopp du eller den andre föräldern får från ett annat land skulle ändras.

Det kan verka komplicerat, men är egentligen inte så svårt. Tänk på att meddela till Försäkringskassan när ni flyttar så att ni inte råkar bli återbetalningsskyldiga.