barn med gummistövlar

Så har barnbidraget utvecklats genom åren

Barnbidrag det var något som infördes redan 1937 och på den tiden var det inkomstprövat. Hur barnbidraget har utvecklats är något vi ska försöka gå igenom i denna artikel. Barnbidraget är ett statligt bidrag, som ges till alla de föräldrar med barn i Sverige. Det innebär att alla barn som bor i Sverige, de har idag rätt till barnbidrag. Men så har det inte alltid varit. Som vi nämnde var det från början något som man kunde få, beroende på vad man hade för inkomst.

Det skulle dröja till 1948 innan det kom att bli allmänt barnbidrag, alltså ett bidrag som gavs till alla med barn, oavsett inkomst. Bidraget låg då på 260 kronor per barn och år. När detta så kallade allmänna barnbidraget infördes, så innebar det att man fick göra om en del i hur det varit tidigare. Bland annat så kom detta bidrag att ersätta de barnavdrag som tidigare funnits i beskattningen. Dessa skatteavdrag gynnade nämligen bara de som hade höga inkomster.

Det allra viktigaste skälet till att man valde att införa ett allmänt barnbidrag, det var för att man ville öka nativiteten, alltså födelseantalet samt att man ville att levnadsstandarden mellan barnlösa och barnrika familjer skulle utjämnas. Man ville även minska på det antal barn som levde i fattigdom.

Barnbidragets storlek

Från att det gavs ut 260 kronor per barn och år från 1948, så har barnbidraget ökat, men inte med särskilt mycket och inte särskilt ofta. Dessutom valde man att sänka det vid ett tillfälle. Det var 1996 som man valde att sänka barnbidraget från 750 kronor till 640 kronor per månad samt att man även tog bort det så kallade flerbarnstillägget. Man gjorde detta som en del av en sanering av statsfinanserna. Dock så återställdes nivån på bidraget samt man tog tillbaka flerbarnstillägget den 1 januari 1998.

Man höjde upp barnbidraget igen i januari 2006 till 1050 kronor från 950 kronor. Denna nivå på barnbidraget var det sedan i hela 12 år, då man 2018 höjde det igen till nuvarande 1250 kronor i månaden.

Flerbarnstillägg

Det finns även ett så kallat flerbarnstillägg som är ett bidrag för de som har flera barn. Första gången det infördes var 1982 och då fick man ett fjärdedels barnbidrag per år om man hade tre barn och sedan ytterligare ett halvt barnbidrag för varje ytterligare barn man hade.

Idag ligger flerbarnstillägget på 150 kronor för två barn och högre om det är fler barn.