barn lägger peng i spargris

Situationer då barnbidrag räknas som inkomst

Är det bara intjänad lön som räknas som inkomst eller bör även andra saker räknas in? Frågan om huruvida barnbidrag räknas som inkomst kan vid första anblick verka klurig, men det är egentligen inte så svårt som många tror. 

Räknas barnbidrag som inkomst? 

Det korta svaret är nej, barnbidrag räknas inte som inkomst enligt de flesta definitioner. En vanlig definition är att inkomst är sådant du betalar inkomstskatt på, vilket du inte gör på barnbidrag. 

Därav räknas barnbidrag inte som en inkomst. 

Räknas barnbidrag som inkomst vid lån? 

När det handlar om lån är det inte så krångligt med barnbidrag, men inte heller helt svartvitt. I regel räknas barnbidrag inte som inkomst vid ansökan om lån. Praktiskt sett kan barnbidrag dock fortfarande räknas in i kalkyler där en låntagares ekonomiska situation kartläggs och utvärderas. 

Vid till exempel ansökan om lån, är det inte så enkelt att barnbidraget beaktas som pengar du får precis som lön. Seriösa långivare använder flera parametrar när de utvärderar huruvida en låntagare är berättigad till lån. Barnbidraget är en sådan parameter. Hur många barn som bor i ett hushåll, och hur barnen försörjs är andra sådana parametrar. 

Barnbidraget kan i teorin innebära en plusinkomst i vissa hushåll, plus-minus-noll eller minus i andra hushåll, när kostnaderna för barn räknas in. Vissa väljer att inte ens ta emot barnbidraget, vilket inte var möjligt förrän det fastställdes i domstol. Hur banker värderar barnbidraget vid utlåning beror bland annat på storleken på barnbidraget samt hur mycket pengar banken uppskattar att barn kostar varje månad. 

Ansöka om lån med barnbidrag 

Vid ansökan om lån görs en ganska komplex, men rättfram, analys av banken för att utvärdera huruvida de ska erbjuda låntagaren ett lån och till vilken ränta. Långivaren vill få en så korrekt bild av livssituationen och ekonomin som möjligt, och inkomst är så klart en av de viktigaste parametrarna de utgår från. 

Exakt hur analysen går till och vilka parametrar som prioriteras över andra kan variera beroende på långivare och typ av lån. Vid utvärdering av en låntagare används dock i regel alltid betalningsförmåga och kreditvärdighet som kriterier enligt ekonomisidan Lånea

Räknas barnbidrag som inkomst vid ansökan om CSN-lån? 

Vid ansökan om studielån hos CSN räknas inte heller barnbidraget som inkomst. Studerande med barn som vill ta studielån via CSN är också berättigade att ansöka om tilläggsbidrag. Hur stort tilläggsbidraget blir beror på studietakten och antalet barn, men ligger någonstans på 300–1 800 kronor.

Räknas barnbidrag som inkomst vid ansökan om bostadsbidrag? 

Barnbidrag räknas inte som inkomst vid ansökan om bostadsbidrag. I en ansökan om bostadsbidrag räknas endast inkomst av tjänst, inkomst av eget företag, aktieutdelningar och vissa bidrag som studiebidrag som inkomst.