Låna 25 000 kr

Kommer ihåg när jag tog mitt första och enda lån (förutom studielånet). Detta var ett bostadslån via SEB och lånet skulle finansiera ett bostadsköp i Stockholms innerstad. Det var med skräckblandad förtjusning som jag tog lånet. Det var ju flera miljoner det handlade o och inte direkt som att låna 25 000 kr eller något annat […]

Vårdnadsbidrag – bra att känna till

Jämte exempelvis barnbidrag och föräldrapenning så är även det så kallade vårdnadsbidraget värt att känna till. För vissa så är kanske begreppet vårdnadsersättning är mer bekant, men det är alltså samma sak som vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidrag – vad är det för något? Detta bidrag är en kommunal eller statlig ersättning  som vårdnadshavare kan få när barnen är […]

Om du funderar på att adoptera

Varje år adopteras mellan 500 och 600 barn till Sverige. Som förälder till ett adopterad barn så har du samma skyldigheter samt rättigher som om du vore en biologisk förälder. I de fall där en make/maka adopterar den andra make/makans barn så likställs detta med att barnet är försäldrarnas gemensamma. Värt att veta är att det […]

Barnpension – Vad är det?

Man kan säga att barnpension utgör en typ av livförsäkring eller efterlevande-pension. Pensionen utbetalas till barnet om någon av föräldrarna avlidit. Utbetalningen tills barnet fyllt 18 år . I undantagsfall (om barnet studerar och samtidigt är berättigad till ett så kallat förlängt barnbidrag eller studiebidrag) så kan utbetalningen ske till Juni, samma år som barnet […]